Geodeta uprawniony
Zakres uprawnień 1 i 2
34-206 Kuków 152
TEL:+48 504 106 567

Rozgraniczenie nieruchomości

Postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne. Rozgraniczenie polega na ustaleniu przebiegu granicy nieruchomości, czyli na ustaleniu, jak daleko sięga prawo własności przysługujące właścicielowi danej nieruchomości.

Cena od 4000 pln

Wstecz

Copyright by www.geo-lab.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.