Geodeta uprawniony
Zakres uprawnień 1 i 2
34-206 Kuków 152
TEL:+48 504 106 567

Pomiary powykonawcze

Przeprowadza się po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych ( budynki, drogi, uzbrojenie podziemne itp.) w celu zebrania aktualnych informacji o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. Uzbrojenie podziemne( rury, kable, przewody) należy poddawać inwentaryzacji po ich posadownieniu w wykopie, lecz przed ich zasypaniem. Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiarów powykonawczych spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych

Cena od 800 pln za budynek

Wstecz

Copyright by www.geo-lab.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.