Geodeta uprawniony
Zakres uprawnień 1 i 2
34-206 Kuków 152
TEL:+48 504 106 567

Podział nieruchomości

Geodezyjny podział działki to procedura geodezyjno prawna polegająca na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na minimum dwie części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia dokumentacji technicznej. Czynności przy podziale nieruchomości położonej na terenach budowlanych:
- opracowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości
- wójt, burmistrz lub prezydent miasta ocenia zgodność wstępnego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- przyjęcie granic nieruchomości zakończone protokołem,
- opracowanie projektu podziału z nowymi granicami wydzielanych części działki sporządzony przez geodetę,
- nadanie przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej klauzuli która potwierdza przyjęcie dokumentacji
- nadanie ostatecznej decyzji o podziale nieruchomości (Wójt, Burmistrza lub Prezydent Miasta),

Cena od 2000 pln

Wstecz

Copyright by www.geo-lab.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.